Zarząd Fundacji „OBOK NAS”

Ewa Lalak – Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

Violetta Nowak – Zastępca Prezesa Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlena Wrótna – Sekretarz